BiZCO חממה עסקית ומרחב הזדמנויות

POB 1578
עסק מומלץ בעל דירוג גבוה בבמה!
ביקרו בבמה 323 צופים

אודות

BIZCO חממה עסקית ומרחב הזדמנויות. ביזקו הינו תולדת הקורונה ופועל במסירות להזנה והפריה הדדית ב ECO-SYSTEM עסקי-חברתי במשק הישראלי, על ידי יצירת פרויקטים ארוכי טווח או ממוקדים, הזדמנויות לחיבורים ושיתופי פעולה בין עסקים קטנים, חברות וארגונים במשק כלכלי- חברתי בישראל. במהותו ביזקו הינו ארגון עסקי חברתי, המושתת על בעלי עסקים עצמאיים כצוות וחברי הארגון. ביזקו משלב מגוון פלטפורמות, שיחד מייצרות ומקדמות הזדמנויות עסקיות, לשם יצירה וצמיחה משותפת, הפריה הדדית באמצעות פיתוח מודלים משותפים חוצי מגזרים. .גופים עסקיים מכל גודל ומגזר החוברים יחד, מסוגלים ליזום פתרונות יעילים, המותאמים לצרכים העולים מהשטח, ובכך להגדיל את הרווחיות וחוסן הדדי. יחד בונים עולם העסקים החדש!

BIZCO חממה עסקית ומרחב הזדמנויות. ביזקו הינו תולדת הקורונה ופועל במסירות להזנה והפריה הדדית ב ECO-SYSTEM עסקי-חברתי

במשק הישראלי, על ידי יצירת פרויקטים ארוכי טווח או ממוקדים, הזדמנויות לחיבורים ושיתופי פעולה בין

עסקים קטנים, חברות וארגונים במשק כלכלי- חברתי בישראל. במהותו ביזקו הינו ארגון עסקי חברתי, המושתת

על בעלי עסקים עצמאיים כצוות וחברי הארגון. ביזקו משלב מגוון פלטפורמות, שיחד מייצרות ומקדמות הזדמנויות עסקיות,

לשם יצירה וצמיחה משותפת, הפריה הדדית באמצעות פיתוח מודלים משותפים חוצי מגזרים. .גופים עסקיים

מכל גודל ומגזר החוברים יחד, מסוגלים ליזום פתרונות יעילים, המותאמים לצרכים העולים מהשטח, ובכך

להגדיל את הרווחיות וחוסן הדדי. יחד בונים עולם העסקים החדש!

טען עוד

יצירת קשר

ביזקו - זה לחבר ולהתחבר! לצמוח ביחד מתוך שותפות ושילובי כוחות