Spy Medals

הרצליה
עסק מומלץ בעל דירוג גבוה בבמה!
ביקרו בבמה 339 צופים

אודות

מדליות המבצעים הגדולים של ישראל אנו חוקרים, מפתחים ומשווקים מדליות המנציחות אירועים ביטחוניים משמעותיים בהיסטורית מדינת ישראל והעם היהודי. בין היתר: מבצע פינאלה - ללכידת אייכמן ומשפטו, מבצע אנטבה, מבצע אחים - להברחת אחינו האתיופים, מבצע אופרה - להפצצת הכור הגרעיני העיראקי, מבצע יהלום - להברחת מטוס המיג-21 לישראל, מבצע הבאת ארכיון הגרעין האיראני, מבצע עזרא ונחמיה להעלאת יהודי עיראק, מבצע זעם האל - לחיסול המחבלים מאחורי טבח י"א הספורטאים שלנו במינכן ועוד.

מדליות המבצעים הגדולים של ישראל אנו חוקרים, מפתחים ומשווקים מדליות המנציחות אירועים ביטחוניים משמעותיים בהיסטורית מדינת ישראל

והעם היהודי. בין היתר: מבצע פינאלה - ללכידת אייכמן ומשפטו, מבצע אנטבה, מבצע אחים - להברחת

אחינו האתיופים, מבצע אופרה - להפצצת הכור הגרעיני העיראקי, מבצע יהלום - להברחת מטוס המיג-21

לישראל, מבצע הבאת ארכיון הגרעין האיראני, מבצע עזרא ונחמיה להעלאת יהודי עיראק, מבצע זעם האל

- לחיסול המחבלים מאחורי טבח י"א הספורטאים שלנו במינכן ועוד.

טען עוד

יצירת קשר

מדליה קטנה - למבצע גדול - זה כל הסיפור

1
מיקום על המפה
מדליות המבצעים הגדולים של ישראל

אנו חוקרים, מפתחים ומשווקים מדליות המנציחות אירועים ביטחוניים משמעותיים בהיסטורית מדינת ישראל והעם היהודי.
בין היתר: מבצע פינאלה - ללכידת אייכמן ומשפטו, מבצע אנטבה, מבצע אחים - להברחת אחינו האתיופים, מבצע אופרה - להפצצת הכור הגרעיני העיראקי, מבצע יהלום - להברחת מטוס המיג-21 לישראל, מבצע הבאת ארכיון הגרעין האיראני, מבצע עזרא ונחמיה להעלאת יהודי עיראק, מבצע זעם האל - לחיסול המחבלים מאחורי טבח י
נייד
וואטסאפ
שתף
איש קשר