Spy Medals

הרצליה, הרצליה
עסק מומלץ בעל דירוג גבוה בבמה!
ביקרו בבמה 559 צופים

אודות

מדליות המבצעים הגדולים של ישראל אנו חוקרים, מפתחים ומשווקים מדליות המנציחות אירועים ביטחוניים משמעותיים בהיסטורית מדינת ישראל והעם היהודי. בין היתר: מבצע פינאלה - ללכידת אייכמן ומשפטו, מבצע אנטבה, מבצע אחים - להברחת אחינו האתיופים, מבצע אופרה - להפצצת הכור הגרעיני העיראקי, מבצע יהלום - להברחת מטוס המיג-21 לישראל, מבצע הבאת ארכיון הגרעין האיראני, מבצע עזרא ונחמיה להעלאת יהודי עיראק, מבצע זעם האל - לחיסול המחבלים מאחורי טבח י"א הספורטאים שלנו במינכן ועוד.

מדליות המבצעים הגדולים של ישראל אנו חוקרים, מפתחים ומשווקים מדליות המנציחות אירועים ביטחוניים משמעותיים בהיסטורית מדינת ישראל והעם היהודי. בין היתר: מבצע פינאלה - ללכידת אייכמן ומשפטו, מבצע אנטבה, מבצע אחים - להברחת אחינו האתיופים, מבצע אופרה - להפצצת הכור הגרעיני העיראקי, מבצע יהלום - להברחת מטוס המיג-21 לישראל, מבצע הבאת ארכיון הגרעין האיראני, מבצע עזרא ונחמיה להעלאת יהודי עיראק, מבצע זעם האל - לחיסול המחבלים מאחורי טבח י"א הספורטאים שלנו במינכן ועוד.

הצג יותר הצג פחות

יצירת קשר

מדליה קטנה - למבצע גדול - זה כל הסיפור

1
מיקום על המפה
נייד
וואטסאפ
שתף
איש קשר